Internetowe Konto Pacjenta zastąpi Zintegrowany Informator Pacjenta

Już wkrótce Zintegrowany Informator Pacjenta — system prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia — stanie się częścią Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Dzięki niemu swoje dane medyczne, także te z ZIP, znajdziesz w jednym miejscu. Wystarczy, że wejdziesz na www.pacjent.gov.pl i zalogujesz się do IKP.

Jak zalogować się do IKP?

Jeśli masz konto w ZIP

1. Wejdź na www.pacjent.gov.pl
2. Wybierz „Zaloguj się kontem ZIP”
3. Wpisz dane, którymi logowałeś się do ZIP i gotowe

Czy wiesz, że…
Oddziały Wojewódzkie NFZ nie zakładają już kont w ZIP.

Jeśli nie masz konta w ZIP

Sposób I

1. Załóż Profil Zaufany (jeżeli jeszcze go nie masz)
2. Zaloguj się do IKP za pomocą Profilu Zaufanego

Sposób II

1. Masz e-dowód?
2. Zaloguj się do IKP za pomocą e-dowodu

Adres strony: //pacjent.gov.pl/recepty

Darmowa dieta z NFZ

Edukacyjne narzędzie umożliwiające w kilku prostych krokach obliczyć wskaźnik BMI, uzyskać informację o tym czy nasza waga jest prawidłowa oraz otrzymać szczegółową dietę na cały tydzień, dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Adres strony: //diety.nfz.gov.pl/

źródło – //www.nfz.gov.pl/

Telefoniczna Informacja Pacjenta

Dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta można uzyskać informacje dotyczące m.in. :

 • danych teleadresowych placówek medycznych i gabinetów mających umowę z NFZ,
 • danych teleadresowych placówek NFZ,
 • zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zasad i miejsc udzielania pomocy medycznej w nocy, weekendy i święta,
 • zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń,  systemu e-WUŚ,  systemu ZIP, wysokości składki, zasad uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej,
 • zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590

Działa od 800 do 1600

Informator o Terminach Leczenia

Informator o Terminach Leczenia – Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia nowe narzędzie – funkcjonalną i przyjazną wyszukiwarkę, w której możemy sprawdzić, gdzie najszybciej uzyskamy pomoc lekarza. W bazie adresów i telefonów informatora znajduje się blisko 14 tys. placówek medycznych, które udzielają świadczeń w ramach umowy z NFZ.   

Korzystając z nowej wyszukiwarki sprawdzimy przede wszystkim:

 • gdzie i kiedy najszybciej uzyskamy pomoc lekarza,
 • ile osób oczekuje aktualnie na leczenie w placówce, którą wybraliśmy,
 • czy w szpitalu lub poradni znajdują się udogodnienia dla pacjentów takie jak: parking, podjazd dla wózków, winda czy specjalnie dostosowana łazienka dla osób niepełnosprawnych.

Znajdziemy tam również adresy, numery telefonów do poszczególnych poradni i szpitali.

Możemy również sprawdzić na mapie, gdzie znajduje się dany szpital czy poradnia.

Adres strony: //terminyleczenia.nfz.gov.pl/

 

źródło – Biuro Komunikacji Społecznej

Bezpłatne profilaktyczne Kolonoskopie

 

Więcej informacji pod adresem:

www.centrumgh.pl/strefa-pacjenta/bezplatne-profilaktyczne-kolonoskopie/

lub

Centrum Gastrologiczno Hepatologiczne

Wrocław, ul. Krynicka 37 – 39

tel. (71) 308 44 00

e-mail: rejestracja@centrumgh.pl

Gdzie i w jaki sposób wyrobić kartę EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Ubezpieczenie przysługuje każdemu, kto posiada prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Ochroną będą objęte osoby udające się do krajów:
 • Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

ETAP 1 – Wypełnij wniosek:
Pobyt czasowy – wniosek do pobrania
(pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym)
Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy – wniosek do pobrania
(wyjazd „pracowniczy”)

ETAP 2 – Wypełniony i podpisany wniosek możesz:

 • zeskanować i wysłać mailem do dolnośląskiego oddziału wojewódzkiego NFZ (Wrocław: wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl);
 • wysłać pocztą lub faksem do oddziału NFZ(Wrocław: wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl)
 • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
 • złożyć osobiście w oddziale NFZ (Wrocław: Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ , 50 – 525 Wrocław ul. Joannitów 6).

ETAP 2 – Odbierz kartę:

 • Osobiście w oddziale
 • Na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty”  zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”.
 • Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniajac stosowny wniosek.

Jak długo jest ważna karta EKUZ?

5 lat – karta wydana dla  osób pobierających świadczenia emerytalne.

12 miesięcy – karta wydana dla osób ubezpieczonych1), które są:

 • „zatrudnione”2),
 • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierają rentę,
 • studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • członkami rodzin (w przypadku członka rodziny w stopniu pokrewieństwa dziecko w wieku powyżej 18 lat – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia).

6 miesięcy – karta wydana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:

 • nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
 • nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
 • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają obywatelstwo Polskie (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),
 • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).

2 miesiące–  karta wydana dla osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

W innych przypadkach:

90 dni –  karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).

42 dni   –  karta wydana dla  kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

źródło – www.nfz.gov.pl

 

Kolejkę do sanatorium sprawdzisz bezpłatnie na stronie NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że na stronie internetowej Centrali Funduszu oraz stronach oddziałów wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą w specjalnej przeglądarce sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wyjazdu.

Przeglądarka  //skierowania.nfz.gov.pl ,  jest jedyną oficjalną przeglądarką skierowań finansowanych przez NFZ. Żeby skorzystać z jej funkcji i sprawdzić aktualne informacje o statusie skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystarczy wpisać numer skierowania. Korzystanie z przeglądarki  NFZ jest  bezpłatne.

W związku z docierającymi do NFZ informacjami, że  do pacjentów rozsyłane są smsowe powiadomienia o zmianie statusu skierowań, Fundusz informuje, że nie powiadamia oczekujących pacjentów o ich miejscu w kolejce do sanatorium za pomocą SMS oraz e-mail.

Oferowane przez stronę internetową sanatorium.mobi płatne powiadomienia smsowe dotyczące statusu skierowania do sanatorium NIE SĄ USŁUGĄ NFZ.

Zapraszamy do bezpłatnego sprawdzania statusu skierowania wyłącznie przez przeglądarkę skierowań dostępną na stronach internetowych Centrali oraz oddziałów wojewódzkich NFZ.

 

źródło – Departament Służb Mundurowych