Certyfikaty

Jakość potwierdzona ISO 9001

Politykę jakości realizujemy poprzez wdrożenie i spełnianie wymagań certyfikatu ISO 9001, który wdrożyliśmy w 2007 r. Corocznie prowadzimy audyt nadzoru, w trakcie którego sprawdzana jest zgodność procedur z normą.