W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej, nasi pacjenci mogą korzystać z porad i konsultacji w kilkunastu prywatnych poradniach specjalistycznych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny. Każdy zatrudniony lekarz to wysokiej klasy specjalista w swojej dziedzinie.

Chirurgiczno–ortopedyczna

Wykonujemy:

Świadczenia obejmujące poradę lekarską, konsultacje chirurgiczne; zlecenie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych w zakresie: 

• Chorób sutka
• Przepuklin
• Chorób przewodu pokarmowego
• Kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
• Chorób trzustki
• Żylaków kończyn dolnych
• Żylaków odbytu
• Urazów układu narządu ruchu
• Zmian zwyrodnieniowych układu narządu ruchu

Lekarze:

lek. med. Jan Ogiński

Chirurgii naczyniowej

Foniatryczna

Wykonujemy:

Diagnostyka i leczenie schorzeń narządu głosu i mowy. Wykonujemy kompleksową diagnostykę endoskopową – videostroboskopię gardła i krtani. Przeprowadzamy badania słuchu (audiometria subiektywna, audiometria impendancyjna, otoemisja akustyczna).

Lekarze:

prof. dr hab. Maria Zalesska-Kręcicka

Kardiologiczna

Neurochirurgiczna

Wykonujemy:

Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego, m.in. takich jak: choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, dyskopatie, nowotwory, guzy mózgu, naczyniaki oraz tętniaki mózgu.

Lekarze:

dr Waldemar Szarek – rejestracja telefoniczna pod numerem: 603 672 296

Protetyki stomatologicznej

Wykonujemy:

Diagnostyka i leczenie pacjentów, którzy stracili naturalne uzębienie. Wykonujemy protezy ruchome, korony protetyczne, wkłady koronowo-korzeniowe, protezy szkieletowe.

Lekarze:

lek. med. Anna Pieńkowska

Psychologiczna

Wykonujemy:

Nasza Przychodnia dysponuje Pracownią Psychologiczną, w której można wykonać następujące badania:
• Badania kierujących pojazdem kat. B w ramach obowiązków służbowych;
• Badania operatorów wózków widłowych, maszyn itp.;
• Badanie oceniające widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie;
• Badanie osób pracujących na wysokości;
• Badanie osób po wypadku, za punkty karne, jazdę pod wpływem środka odurzającego;
• Badanie egzaminatorów i instruktorów;
• Badanie kierowców zawodowych kat. B, C, D, E;
• Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
• Badanie psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej;
• Badanie psychologiczne osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej;
• Psychologiczne badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń;
• Psychologiczne badanie osób posiadających już pozwolenie na broń;
• Badanie psychologiczne osób ubiegających się o licencję detektywistyczną;
• Badanie psychologiczne – nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
• Badanie psychologiczne – kierowanie działalnością gospodarczą lub zatrudnienie przy wyrobie ładunków wybuchowych;
• Badanie psychologiczne sędziego/kuratora/prokuratora/komornika;
• Badanie psychologiczne pracowników Straży Miejskiej;
• Badanie psychologiczne osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika;
• Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub zatrudnionych na stanowisku inspektora transportu drogowego.

Pulmunologiczna

Stomatologiczna

Wykonujemy:

Diagnostyka i leczenie chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej:
• badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;
• zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne;
• leczenie próchnicy;
• znieczulenie do zabiegów;
• usunięcie zębów;
• leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
• usunięcie złogów nazębnych;
• leczenie kanałowe zębów.

Rejestracja telefoniczna - tel.: 71 799 46 43.

Lekarze:

lek. med. Anna Pieńkowska

lek. med. Sylwia Lipowska 

Zdrowia psychicznego

Wykonujemy:

Diagnostyka i leczenie różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego, zaburzeń zachowania, poradnictwo psychiatryczne, psychoterapia indywidualna, udzielanie świadczeń konsultacyjnych. W ramach poradni są przeprowadzone badania psychiatryczne dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni, osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, osób posiadających lub ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Lekarze:

lek. med. Iga Walijewska