Prawo atomowe

Na podstawie art. 32c ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 ze zm.) informuję, że stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych na terenie AAVITA p. z o.o. Lekarska Przychodnia Leczniczo-Profilaktyczna – nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Poziom zmierzonych dawek promieniowania na zewnątrz obiektu jest na poziomie tła naturalnego.

Data zamieszczenia informacji: 16.10.2022 r.