Przeprowadzamy badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne dla zakładów pracy oraz osób prywatnych. Zaufało nam ponad 800 polskich pracodawców, współpracując z nami w zakresie kompleksowej, profilaktycznej opieki medycznej w ramach medycyny pracy.

Wykonywane badania

Badania do pracy z promieniowaniem jonizującym.
Badania dla wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.
Badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy.
Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni.

Badania osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Badania uczniów, studentów i doktorantów.
Badania uczniów, studentów i doktorantów

AAVITA przeprowadza badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014r., poz. 1144 w sprawie powyższych badań.

Podstawą do przyjęcia na badanie lekarskie jest przedłożenie oryginału skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną.

Wyżej wymienione badania uczniów są bezpłatne.

Badania osób posiadających lub ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
Badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Badania te skierowane są w szczególności do: operatorów urządzeń i maszyn, osób wykonujących prace na wysokości powyżej 3 metrów, obsługujących suwnice, podnośniki, wózki widłowe itp.

Nasza Przychodnia dysponuje Pracownią Psychologiczną, w której można wykonać szereg badań.
Pracownia psychologiczna

Nasza Przychodnia dysponuje Pracownią Psychologiczną, w której można wykonać następujące badania:
• Badania kierujących pojazdem kat. B w ramach obowiązków służbowych
• Badania operatorów wózków widłowych, maszyn itp. 
• Badanie oceniające widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie
• Badanie osób pracujących na wysokości
• Badanie osób po wypadku, za punkty karne, jazdę pod wpływem środka odurzającego
• Badanie egzaminatorów i instruktorów 
• Badanie kierowców zawodowych kat. B, C, D, E
• Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
• Badanie psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej
• Badanie psychologiczne osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
• Psychologiczne badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń
• Psychologiczne badanie osób posiadających już pozwolenie na broń 
• Badanie psychologiczne osób ubiegających się o licencję detektywistyczną
• Badanie psychologiczne – nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
• Badanie psychologiczne – kierowanie działalnością gospodarczą lub zatrudnienie przy wyrobie ładunków wybuchowych
• Badanie psychologiczne sędziego/kuratora/prokuratora/komornika
• Badanie psychologiczne pracowników Straży Miejskiej
• Badanie psychologiczne osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika
• Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub zatrudnionych na stanowisku inspektora transportu drogowego

Nasi lekarze

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

lek. med. Bronisława Polak

dr n. med. Bogusław Beck

lek. med. Andrzej Podgórni

dr n. med. Aleksandra Steinmetz-Beck

lek. med. Krystyna Wietecka

Przygotowanie do badań

Organizacja badań profilaktycznych

Pacjent zgłasza się na badania rano między 7:30 a 9:00. Są to najlepsze godziny dla wykonania badań laboratoryjnych.

Pobranie krwi odbywa się rano, po wypoczynku nocnym. Pacjent powinien być na czczo (uwaga: ranną dawkę leków należy zażyć popijając niewielką ilością wody). W dniu poprzedzającym badanie należy zachować dotychczasową dietę, nie pić nadmiernej ilości płynów i unikać intensywnych wysiłków fizycznych.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia badań jest posiadanie dowodu tożsamości oraz właściwego skierowania na badania.